View English version

Konekarate mo le fausia ma le faaleleia o tane faamama suavai

Ua faamaonia e le Kapeneta le tuuina atu o le konekarate i le Pacific Engineering Projects mo le fausia ma le faamamaina o tane faamama suavai i Fuluasou, Alaoa ma Malololelei.

Na faasalalauina lenei tauofoga mo le silafia lautele, ma e lima kamupani na tuuina ane a latou tusi tauofo.

Sa faatinoina le iloiloga e le Soa Komiti e fua i luga o pepa o tauofoga.
I le maea ai o le iloiloga, na tuuina mai ai loa le fautuaga mo le faaiuga a le Kapeneta.


Contract Awarded for Water Disinfection Systems

Cabinet has awarded contract to Pacific Engineering Projects for the construction and refurbishment of disinfection water systems for Fuluasou JR Urban, Fuluasou EU Rural, Alaoa and Malololelei Water Treatment Plants.

The tender was advertised for public interest, and five companies submitted applications of bids.

An assessment was conducted by the Sub Committee according to the tender documents.
After assessment, a recommendation was tabled before Cabinet for its final decision.

Print Friendly, PDF & Email