View English version

Lipoti o le Fono Iloiloga o le Feagaiga mo le Sone Maualuga

Ua faamaonia e le Kapeneta le lipoti o le Fono Iloiloga o le Feagaiga mo le Sone Maualuga a Samoa, Toga, Atu Kuki ma Niue na faia i Aukilani i Niu Sila i le aso 28 o Novema 2013.

Sa talanoa ai i lea fono le Lipoti Faaletausaga 2013 a le Airways Corporation ma tupe maua mai i lea Feagaiga.

Ua mautinoa i le lipoti le siitia pea i tausaga taitasi o le aofaiga o tupe maua mai i le Sone Maualuga a atunuu o le Feagaiga.

Sa auai atu i ai le Pule Sili o Pulega o le Malae Vaalele, Afioga Magele Hoe Viali, Pule Sili Lagolago o Auaunga o le Ea, Susuga Ueta Solomona ma le Ofisa Sili Lagolago o le Vaega o Vaalele Sivili a le Matagaluega o Galuega, Afioga Nanai Junior Saaga i lea fono.


Report on the Pacific Upper Airspace Review

Cabinet has approved the report on the meeting for the Pacific Upper Airspace Review for Samoa, Tonga, Cook Islands and Niue that was held in Auckland New Zealand on November 2013.

The meeting also discussed the Airways Corporation Annual Report for 2013 and revenues collected.

It is indicated in the report the increase in revenues collected from this agreement.
Samoa was represented by the Airport Authority Chief Executive Officer, Afioga Magele Hoe Viali, ACEO Ueta Solomona and Ministry of Works Transport and Infrastructure ACEO, Nanai Junior Saaga.

Print Friendly, PDF & Email