View English version

Talivai ma’a mai le auala sima i Vaisigano agai i le Afu i le Lelata

Ua faamaonia e le Kapeneta le fausia o talivai ma’a amata atu i le auala sima i Vaisigano seia paia le Afu i Lelata. O le umi o lea galuega e tusa ma le 6.6 kilomita.

E fa vaega o le a vaevaeina i ai le faatinoina o lenei galuega:

Vaega 1Amata mai le ala sima o Vaisigano e tau i le ala sima o Leonē i ona itu uma e lua1,500m
Vaega 2Amata mai i le ala sima o Leonē e tau i le ala sima o Lelata i ona itu uma e lua1,820m
Vaega 3Alavai i Sisifo i ona itu e lua faatasi ai ma le ituvai e tasi mai le tuufaatasiga o alavai e tau mai i le ala sima o Lelata1,580m
Vaega 4Alavai i Sasa’e i ona itu e lua mai le Afu e tau mai i le tuufaatasiga o alavai1,700mRiverbank Protection Project

Cabinet has approved the Riverbank Protection Project from the Vaisigano River to the Lelata Waterfall. The length of the project is 6.6 kilometers.

The project will be implemented in four phases:

Phase 1From Vaisigano bridge to Leonē bridge1,500m
Phase 2From Leonē bridge to Lelata bridge1,820m
Phase 3Both sides of the Lelata river West Branch and one side from the intersection towards the Lelata bridge 1,580m
Phase 4Both sides of the East Branch of the Lelata river, starting from the waterfall towards the intersection 1,700m
Print Friendly, PDF & Email