View English version

Talimalo Samoa i le Fono Lona 17 a Su’etusi Sili o le Pasefika

Ua faamaonia e le Kapeneta le talimalo o le Ofisa Su’etusi a Samoa i le Fono Lona 17 a Su’etusi Sili o le Pasefika (PASAI), i le aso 18 – 22 o Aokuso 2014.

O lenei fono e faia i tausaga uma, ma o le faamoemoe maualuga ia galulue faatasi atunuu o le Pasefika mo le lelei atoatoa ma le alualu i luma o auaunaga faasu’etusi i atunuu taitasi.

O le sini o lea fono o le, “O gafa tauave o auaunaga a Ofisa Su’etusi i totonu o le Pasefika i le faamalosia pea o Pulega lelei ma le tonu, aemaise le faamautuina pea o auala tatau e mafai ai ona tali atu.”

O le fai mai o le fono i Samoa, o se avanoa lelei lea e silasila ai Su’etusi Sili o le Pasefika faapea paaga fesoasoani a le PASAI i le talafeagai ai ona avea o Samoa ma nofoaga autu e siitia mai i ai le Ofisa Tutotonu mo le PASAI.

Na ulua’i talimalo Samoa i lenei fono tele i le tausaga 2004. O le fono talu ai na faia i Guam.


17th PASAI Conference

Cabinet has approved the Samoa Audit Office as hosts of the 17th Pacific Association of Supreme Audit Institutions (PASAI) Conference on 18 – 22 August 2014.

This annual meeting’s aim is for Pacific countries to collaborate together to enhance audit work in their respective countries.

The theme of the meeting is, “The Role of SAIs in the Effective Governance and Accountability of Pacific Island Countries.”

Hosting the meeting provides the opportunity for Audit Offices in the Pacific and donor partners of PASAI to consider Samoa as the hub of the PASAI headquarters.

Samoa first hosted this meeting in 2004. Last year’s meeting was held in Guam.

Print Friendly, PDF & Email