View English version

Faamanatuina o le Aso o Tina o Samoa 2014

Ua faamaonia e le Kapeneta le polokalame o le Faamanatuina o le Aso Faapitoa o Tina o Samoa 2014, e faatino ai le Fuataga o le Ie Samoa i Savaii i le aso 8 o Me, a e mo Upolu i le aso 9 o Me 2014.

O lenei polokalame o lo o galulue faatasi ai le Matagaluega o Tina ma Tamaitai, Afioaga ma Agafesootai ma le Komiti Faapitoa o le Ie Samoa.

Ua faatulaga foi meaalofa tupe mo Ie Samoa numera tasi e sili mo faalelegapepe ua fuafuaina.


Commemoration of Mother’s Day 2014

Cabinet has approved the programme for the national commemoration of Mother’s Day 2014, with the Display of Finemats for Savaii on 8th May, and the display for Upolu on 9th of May 2014.

The programme is jointly coordinated by the Ministry of Women Community and Social Development and the Ie Samoa Committee.

Financial rewards will be awarded to the best Ie Samoa at the national displays.

Print Friendly, PDF & Email