View English version

Fausia o talivai i le vaitafe i Laulii

Ua faamaonia e le Kapeneta le tuuina atu o le konekarate i le kamupani a le Lucky Construction mo le fausia o le talivai i le vaitafe i Laulii.

O lenei tauofoga na faasalalauina mo le silafia lautele, ma e tolu kamupani na tusi talosaga ane i ai.

Sa iloiloina tauofoga uma e le Soa Komiti e tusa ai ma aiaiga i totonu o le tusi o tauofoga ma tuuina mai ai loa le fautuaga mo le faaiuga a le Kapeneta.


Construction of rockwall at Laulii

Cabinet has approved the contract for the construction of the rockwall for the Laulii river, which has been awarded to Lucky Construction.

The tender was advertised for public interest, and three companies submitted applications of bids.

The tenders were assessed by the Sub Committee according to the tender bidding document before a recommendation was tabled before Cabinet for approval.

Print Friendly, PDF & Email